პასუხისმგებლობის დაზღვევა

პასუხისმგებლობის დაზღვევა საშუალებას გაძლევთ თავიდან აიცილოთ ხარჯები, რომლებიც მესამე პირთათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებასთანაა დაკავშირებული. ასეთი ზარალი წარმოიქმნება ფიზიკურ პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის, ან იურიდიულ პირთა ქონებისათვის ზიანის მიყენების შედეგად, რასაც დაზღვევის ტერიტორიაზე მოქმედი კანონმდებლობის საფუძვლეზე მოყვება დამზღვევის ფინანსური ვალდებულებების გაჩენა.

აი სი ჯგუფი გთავაზობთ შემდეგი სახის პასუხისმგებლობების დაზღვევას:
  1. სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მესამე პირების წინაშე.
  2. დამქირავებლის პასუხისმგებლობა.
  3. პროფესიული პასუხისმგებლობა.
  4. პასუხისმგებლობა საქონლის (სამუშაოს, მომსახურების) ნაკლით მიყენებულ ზარალზე.
  5. პასუხისმგებლობა სამკურნალო საშუალებების კლინიკური კვლევის ჩატარებისას პაციენტისადმი მიყენებულ ზიანზე.
 

დაგვიკავშირდით

აირჩიეთ პროდუქტი:
სახელი, გვარი:
თქვენი ელ.ფოსტა:
საკონტაქტო ტელეფონი:
ორგანიზაცია:
თქვენი კომენტარი:
დამცავი კოდი: Code
 
დაგვიკავშირდით
Copyright © 2009 - 2020 IC Group. All Rights Reserved. Developed by Neomedia